אבנר דפני - ביטאון מכון מופ"ת

מנכ"ל עמותת רקפת, ארגון לנוער ביישן ומופנם, המתמודד עם חרדה חברתית

תפריט