ד"ר אורית צייכנר - ביטאון מכון מופ"ת

מומחית לטכנולוגיה בחינוך, מרצה וחוקרת בתחום הכשרת מורים בסמינר הקיבוצים. מחקריה עוסקים בין היתר בסוגיות אתיות במרחב הדיגיטלי. הובילה פיתוח תוכנית לימודים במידע ונתונים במשרד החינוך

תפריט