ד"ר אורלי מלמד - ביטאון מכון מופ"ת

מרצה וחוקרת תקשורת, מדיה דיגיטלית ואוריינות מדיה דיגיטלית בבית הספר לתקשורת, באוניברסיטת בר אילן, מרצה ומדריכה פדגוגית בחוג לתקשורת וקולנוע ובחוג ללימודי תואר שני באוריינות חזותית, בפקולטה לאומנויות בסמינר הקיבוצים, ראשת קהילת אוריינות תקשורת ומדיה באגודה הישראלית לתקשורת

תפריט