ד"ר איבנה רטנר - ביטאון מכון מופ"ת

מרצה באקדמית גורדון, ראש צוות החשיבה בנושא אוריינות מדיה דיגיטלית במכון מופ"ת, מפמ"ר קולנוע ומדיה, משרד החינוך

תפריט