ד"ר מיכל נחשון - ביטאון מכון מופ"ת

המכללה האקדמית לחינוך אורנים והפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה בטכניון

ד"ר מיכל נחשון הייתה מפמ"ר מוט"ב מאז ייסודו (לאחר רוטציה בין שלושה מפמ"רי המדעים הקלאסיים הדיסציפלינריים), ובהמשך מפמ"ר מוט"ל בנתיב העיוני.

תפריט