ד"ר מירה פוירשטיין - ביטאון מכון מופ"ת

חוקרת ומומחית באוריינות מדיה דיגיטלית ובחינוך לחשיבה ביקורתית

שימשה כראש החוג לתקשורת במכללה האקדמית לחינוך אורנים. מחברת הספר מדברים אקטואליה: אוריינות תקשורת בהוצאת מכון מופ"ת, וספרים נוספים העוסקים בחקר המדיה בקרב ילדים וצעירים ואוריינות מדיה ביקורתית. משמשת רפרנטית ישראלית בפרויקטים בינלאומיים באוריינות מידע ומדיה בכתיבה ובמחקר.

תפריט