ד"ר מירי שטיינהרדט - ביטאון מכון מופ"ת

גמלאית המדרשה למורי אמנות במכללה האקדמית בית ברל