ד"ר ניצה קרן - ביטאון מכון מופ"ת

חוקרת ספרות


מחברת הספרים: כמה מלים על הכתיבה: יוצרים ישראלים מדברים על כתיבה ספרות ופואטיקה (מופ"ת, 2003); כיריעה ביד הרוקמת נשים כותבות והטקסט ההגמוני: קריאה פרשנית ביצירה הספרותית הנשית ברוח תאוריות פמיניסטיות פוסט-מודרניסטיות, פוסט-סטרוקטורליסטיות, פוסט-קולוניאליסטיות ("פרשנות ותרבות", בר-אילן, 2010); מכשפי השבט אובות פואטיים וידעונים ספרותיים: קריאה מיתו-פואטית ביצירה הספרותית העברית בת-ימינו ("פרשנות ותרבות", כרמל, 2020). בעבר הנחתה סדנאות לכתיבה באוניברסיטת בן-גוריון ובארגון המורים.

תפריט