ד"ר עמליה רן - ביטאון מכון מופ"ת

רכזת תוכן וידע במרכז הידע של התוכנית הארצית לסימולציות בחינוך ומובילת פורום המחקר בנושא זה. היא עמיתת מחקר במכון סוורדלין להיסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב וחברת סגל במכללת אורנים.

תפריט