ד"ר שלמה הרציג - ביטאון מכון מופ"ת

מרצה לספרות ולתרבות; בשנים 2006 –2017 שימש כמפמ"ר ספרות במשרד החינוך.

תפריט