הרב שי פירון - ביטאון מכון מופ"ת

שר החינוך בשנים 2013 עד סוף 2014. החל משנת 2018 הוא יו"ר סניף ספיישל אולימפיקס בישראל וכן נשיא תנועת פנימה