ורד פריאנטה קורלנדר - ביטאון מכון מופ"ת

הכותבת היא מפתחת המודל המוצע, מורה וחברה בצוות הפיקוח והפיתוח של מגמות טכנולוגיות תקשורת, חברה בצוות ההיגוי והפיתוח של תוכנית הלימודים בניו מדיה במשרד החינוך. במשך חמש שנים ניהלה את הוראת תחומי הידע הללו במכון גורלניק להשבחת ההוראה והלמידה. ברשת אורט מעבירה קורסים והשתלמויות מורים בתחום אוריינות המדיה.

תפריט