חנה שדמי - ביטאון מכון מופ"ת

מנהלת לשעבר של אגף בכיר השירות הפסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך