יעל הדסי-בכר - ביטאון מכון מופ"ת

מרצה בבית הספר לתקשורת וקולנוע ובלימודי תואר שני באוריינות חזותית, מנהלת הפקות בבית הספר לתקשורת וקולנוע, במחלקות אומנות ועיצוב ובגלריה אחד העם 9, בפקולטה לאומנויות בסמינר הקיבוצים. דוקטורנטית בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן

תפריט