לילי נייסען-דורפסמן - ביטאון מכון מופ"ת

תיכון אוסטרובסקי, רעננה