מיכל מנגר בוהק - ביטאון מכון מופ"ת

רכזת תוכניות ערכיות וחינוכיות ורכזת אזרחות בבית הספר ויצו הדסים