נירית קורן לורנס - ביטאון מכון מופ"ת

מנחה לבינוי קהילה, שדמות – מרכז למנהיגות בקהילה, מכללת אורנים

תפריט