עו"ד עודד רון - ביטאון מכון מופ"ת

חוקר בתוכנית ותלמיד לתואר שלישי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים