עידית פורת - ביטאון מכון מופ"ת

רכזת חטיבת השפה ומדריכה פדגוגית, מכללת לוינסקי לחינוך. שימשה אוצרת במוזיאון תל אביב לאמנות. יצרה תוכניות לאומנות עם הפנים לקהילה, ובהן "קרוב" ו"סיפורי חיים: נשים כותבות". בין פרסומיה המונוגרפיה עדינה בר-און, אמנית מופע (הקיבוץ המאוחד, 2001).

תפריט