פרופ' רבקה ודמני - ביטאון מכון מופ"ת

פרופסור במחלקה לחינוך ולהכשרת מורים באוניברסיטת אריאל
חברת המועצה להשכלה גבוהה (מל״ג), ראש הוועדה התחומית לחינוך, הוראה, מדעי הרוח ואומנויות במל״ג

תפריט