פרופ' יולי תמיר - ביטאון מכון מופ"ת

שרת החינוך בשנים 2006–2009; כיום נשיאת המכללה האקדמית בית ברל