שני מרצ'בסקי - ביטאון מכון מופ"ת

מומחית בפיתוח ארגוני העוסקת בגישת המנהיגות ההשתתפותית, "הטריבונה למנהיגות השתתפותית בע"מ"