שרון דודיק - ביטאון מכון מופ"ת

רכזת פדגוגיה וחדשנות, תיכון ברנקו וייס איתן, קיבוץ נען