שרון שפלן-לזר - ביטאון מכון מופ"ת

מדריכה ארצית, צוות הפיקוח על האומנות החזותית, משרד החינוך מרצה ומדריכה פדגוגית לאומנות, מכללת סמינר הקיבוצים

תפריט