ארכיון בימת דיון - עמוד 10 מתוך 11 - ביטאון מכון מופ"ת