ארכיון בימת דיון - עמוד 10 מתוך 10 - ביטאון מכון מופ"ת