ארכיון בימת דיון - עמוד 11 מתוך 11 - ביטאון מכון מופ"ת