ארכיון בימת דיון - עמוד 2 מתוך 11 - ביטאון מכון מופ"ת