ארכיון בימת דיון - עמוד 3 מתוך 11 - ביטאון מכון מופ"ת