ארכיון בימת דיון - עמוד 4 מתוך 11 - ביטאון מכון מופ"ת