ארכיון בימת דיון - עמוד 5 מתוך 11 - ביטאון מכון מופ"ת