ארכיון בימת דיון - עמוד 6 מתוך 11 - ביטאון מכון מופ"ת