ארכיון מן הנעשה במופ”ת ובמכללות - ביטאון מכון מופ"ת