קול קורא לגיליון 66 - ביטאון מכון מופ"ת

קול קורא לבימת דיון של גיליון 66

בנושא:
ריחוק חברתי: התמודדות עם פערים ואי-שוויון בחינוך בזמן משבר

המציאות החברתית-כלכלית-בריאותית של החודשים האחרונים בעולם כולו משמשת תזכורת בולטת לחשיבותה של הסולידריות החברתית ולאופן שבו חיינו קשורים ותלויים זה בזה. אל מול הבנה זו בולטת תופעת הפערים ואי-השוויון בחברה (על היבטיה המעמדיים, האתניים, הלאומיים והמגדריים) כנתון המחליש ופורם את אותם קשרים חברתיים המהווים בסיס לחברה דמוקרטית פורחת.

בזמן שגרה פערים ואי-שוויון הם נתון שמתמודדים עימו כל העוסקים בעשייה חינוכית בעולם הרחב בכלל ובישראל בפרט. אחד התפקידים המוצהרים והראשוניים של מוסדות החינוך, פורמליים ובלתי פורמליים, הוא התמודדות עם פערים שכאלה בתקופה המעצבת בחייהם של הלומדים – מן הגיל הרך ועד להכשרה המקצועית והאקדמית ועד בכלל. עם זאת, נדמה שככל שהזמן חולף, וככל שהכלים החינוכיים מתרבים והאפשרויות והסגנונות של חינוך והקניית דעת מתגוונים, לא זו בלבד שהפערים אינם מצטמצמים אלא הם מעמיקים ומתרחבים.

אל מול זאת, בימים אלה של התמודדות עם משבר הקורונה, יותר מאשר בימי שגרה, נדמה שפערים בין קבוצות, מגזרים, מגדרים, מעמדות ומרחבים גיאוגרפיים נחשפים כגורם בעל השפעה קריטית על העשייה החינוכית, וכאחת מאבני הנגף בפני הנגישות ואופני המימוש של הזכות לחינוך ולהשכלה. בחזית עומדות ועומדים העוסקים בחינוך ובהוראה - בכיתות בית הספר, בשיעורים ובמפגשים הנערכים מרחוק, באספות ההורים ובפעילויות חוץ-לימודיות.

לאחרונה נערכו במכון מופ"ת, בהובלת התוכנית אקדמיה-כיתה, ימי לימוד מקוונים שהתמקדו באתגרים אלה ונועדו לעורר חשיבה על הידע, על ההבנה ועל הכישורים הנדרשים מן העוסקות והעוסקים בחינוך במציאות זו. המסקנה הראשונה שעלתה היא הצורך בהמשך הדיון ובהעמקתו. לשם כך חברנו אל מובילי התוכנית והחלטנו להקדיש את בימת הדיון הקרובה של ביטאון מכון מופ"ת לסוגיה זו.

אנו מזמינים את העוסקות והעוסקים בהוראה ובחינוך לכל הגילאים ובכל המסגרות ואת העוסקות והעוסקים במחקר חינוכי ובהכשרת סגלי הוראה, להציע מאמרים קצרים וניירות עמדה על בסיס ניסיונם המעשי או המחקרי.

בין הנקודות שניתן לעסוק בהן:

  • הכשרת סגלי הוראה למציאות חינוכית רווית פערים
  • דיון רפלקטיבי בתוכניות לימוד ובפעילויות חינוכיות בנושא אי-שוויון
  • נגישות לידע: פערים דיגיטליים וטכנולוגיים והתמודדות חינוכית עימם
  • מה בין צמצום פערים לחתירה למצוינות
  • הצגת אלטרנטיבות לפרקטיקות מיון והסללה של תלמידות ותלמידים
  • התמודדות עם פערים חברתיים בהקניית מיומנויות יסוד

את המאמרים יש לשלוח לדוא"ל bitaon@macam.ac.il עד תחילת ינואר 2021.

הנחיות להגשת המאמר: https://bitaon.macam.ac.il/how

תפריט