קול קורא לגיליון 64 - ביטאון מכון מופ"ת

בנושא:
למידה חברתית-רגשית (SEL) – אתגרים בהטמעה במערכת החינוך

קול קורא לבמת דיון של גיליון 64

בשנים האחרונות הולך וגובר העניין בלמידה ובמיומנויות חברתיות-רגשיות. עניין זה נובע במידה רבה מעדויות מצטברות לכך שיכולות חברתיות-רגשיות תורמות לתלמידים ולהצלחתם בבית הספר ובעתיד - גם במקומות עבודה, במערכות יחסים וכאזרחים בחברה. השפעות חיוביות אלה הביאו לפיתוח תוכניות שונות להוראה של המיומנויות, והמחקר מצביע על כך שכאשר הן מיושמות באופן אפקטיבי הן מובילות לשיפור מדיד בתחומי חיים רבים של ילדים.
בעקבות פניית משרד החינוך הקימה היזמה למחקר יישומי בחינוך ועדת מומחים מתנדבים בנושא של הטמעת למידה חברתית-רגשית במערכת החינוך. הוועדה, בראשותו של פרופ׳ רמי בנבנישתי, מובילה תהליך למידה מקיף בנושא זה במטרה לגבש מסקנות והמלצות על סמך ידע עדכני בנושא. המסמך המסכם של הוועדה צפוי להתפרסם באביב 2020.
שיתוף הפעולה שנרקם בין מכון מופ״ת ליזמה למחקר יישומי בחינוך נמשך ובא לידי ביטוי גם בנושא זה: אנו מזמינים אתכם, חוקרים, אנשי חינוך, מכשירי מורים ומחנכים, לתרום מפרי מחשבתכם ומעשיכם בנושא מאתגר זה, ולקיים מעל בימת הדיון של ביטאון מכון מופ״ת שיח פורה שישמש את חברי ועדת המומחים בגיבוש מסקנותיה.

נושאים אפשריים להתייחסות:

 • כיצד ניתן לתמוך ביכולתם של מורים לקדם למידה חברתית-רגשית?
 • מה הן המיומנויות שיש לטפח בקרב מורים וכיצד ניתן לעשות זאת בתהליכי הכשרה ובפיתוח מקצועי?
 • באיזה שלב משלבי הנתיבה המקצועית נכון להתמקד בנושאים אלה (הכשרה, קליטה, למידה מקצועית)?
 • איזו סביבת עבודה בית-ספרית תתמוך ביכולתם של מורים לקדם ?SEL
 • אילו ביטויים ללמידה חברתית-רגשית קיימים בתוכניות הלימודים במכללות להכשרת מורים ובפיתוח המקצועי? מה ראוי להוסיף להם?
 • איך מודדים ומעריכים מיומנויות רגשיות חברתיות?
 • מה הן המיומנויות העיקריות שיש לטפח בקרב תלמידים ואיך צריך ללמדן בבית הספר - כתוכנית נפרדת או כחלק ממקצועות הלימוד?
 • איך יוצרים אקלים בית-ספרי שיתרום לטיפוח ולהטמעה של כישורים רגשיים-חברתיים?
 • מה תפקידם של מנהלים ושל שאר אנשי הצוות החינוכי בתהליך זה?
 • איך משתפים הורים בהטמעת למידה חברתית-רגשית?
 • מהו מקומו של החינוך הבלתי פורמלי בלמידה חברתית-רגשית?
 • מה הם היתרונות והחסרונות של מדיניות מוכתבת מ״למעלה״ לעומת יוזמות בית-ספריות?

הנחיות הגשה

מועד הגשה: את המאמרים יש להגיש עד סוף אוגוסט 2019 .
היקף המאמר: עד עשרה עמודי וורד, גופן 12 רווח שורה וחצי.
פרטי הכותב: נא לציין שם מלא, תואר (מד״ר ומעלה), תפקיד, שיוך מוסדי.
ספרות מקצועית: מובאות ורשימת מקורות ייכתבו לפי כללי ה-APA.
תמונות ואיורים: יש להקפיד על איכות טובה של תמונות ואיורים כדי שאפשר יהיה להעלותם.
לידים/רעיונות עיקריים: אנא סמנו במאמר שלוש-ארבע פסקאות (של כארבעה-חמישה משפטים), המייצגות לדעתכם רעיונות עיקריים במאמר, הן יופיעו בהבלטה גרפית.
כתובת דוא״ל: אנא ציינו כתובת דוא״ל בסוף המאמר לנוחות ההתקשרות ולתגובות קוראים. מי שאינו מעוניין שנפרסם את הדוא״ל שלו, נא לציין זאת.

תפריט