קול קורא לגיליון 67 - ביטאון מכון מופ"ת

בנושא:
חינוך לדמוקרטיה - לאן הולכים מכאן?

קול קורא לבימת דיון של גיליון 67 בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה

משבר הקורונה הציף אתגרים מסוגים שונים בפניה של החברה הישראלית: אתגרים אפידמיולוגיים, כלכליים וחברתיים. בתוך כל אלה מתנהל בישראל גם משבר חוקתי מתמשך, המערער את יסודות המשטר הדמוקרטי ואת ערכיו. מומחים, חוקרים ופרשנים עוסקים במרחב האקדמי והציבורי בהיבטים השונים של המשבר והשלכותיו לטווח הקרוב והרחוק בהקשרים חוקתיים, כלכליים וחברתיים. אבל המשבר הזה חושף עניין נוסף. הוא חושף את הצורך לטפח ביתר שאת את הדיון על חינוך לדמוקרטיה.

משבר הקורונה שצעדים חריגים ביותר ננקטו כדי למגרו, מחדד ומדגיש את ההבנה שההתמודדות עם המשבר הדמוקרטי קשורה גם לאופן שבו אזרחי המדינה מבינים מהי דמוקרטיה, מה הם מוסדות מתפקדים, ומהי חשיבותה של מחויבות לערכים דמוקרטיים לחוסן הדמוקרטי והחברתיאוריינות דמוקרטית שכזו אינה  מוקנית אוטומטית למי שנולד במדינה דמוקרטית. היא נרכשת מתוך חוויית חיים בריאה של אזרחית ואזרח הגדלים במדינה חופשית המחויבת לשלטון החוק ובמידה רבה גם מתוך תהליכי הלמידה המתקיימים בראש ובראשונה במערכת החינוך. מערכת החינוך הישראלית אומנם חורטת על דגלה הנחלת ערכים כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה בשנות בית הספר, אך בשגרה היא אינה פועלת דיה בתחום זה.   

לאורך השנים ביקשו ועדות שונות בתוך משרד החינוך ובחברה הישראלית להתמודד עם אתגר זה.  המהלך המרכזי בתחום זה נעשה בשנות התשעים של המאה ה-20 במסגרת ועדת מומחים בראשותו של פרופ' מרדכי קרמניצר, שמינה שר החינוך דאז אמנון רובינשטיין. דוח הוועדה "להיות אזרחים: חינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל" הוגש ואושר על ידי משרד החינוך לפני 25 שנה. עם זאת, מרכיבים רבים בדוח לא הבשילו לידי יישום כלל מערכתי, זאת למרות המחויבות הרשמית למסקנותיו.    

דווקא בעת הזו, בשיאו של משבר פוליטי וחברתי קשה,  בימת הדיון מבקשת להעלות לסדר היום את החינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך. מה קרה מאז דוח הוועדה? ואולי יותר מכך, מה הם האתגרים בתחום זה וכיצד ניתן להתמודד עימם בעת הזו?  

אנו מזמינים את העוסקים והעוסקות בהוראה ובחינוך לכל הגילאים ובכל המסגרות, ואת העוסקים והעוסקות במחקר חינוכי ובהכשרת סגלי הוראה, להציע מאמרים קצרים וניירות עמדה על בסיס ניסיונם המעשי או המחקרי. 

בין הנקודות שניתן לעסוק בהן: 

 • מבט היסטורי על חינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך מאז הגשתו של הדוח "להיות אזרחים: חינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל" 
 • מדיניות חינוך לדמוקרטיה  - אתגרים וחסמים 
 • תוכניות חינוך לדמוקרטיה בראייה רב-גילאית וחוצת תחומים 
 • משבר הקורונה וחינוך לדמוקרטיה
 • חינוך לדמוקרטיה במגזרי החינוך השונים 
 • חינוך לדמוקרטיה במבט השוואתי 
 • הכשרת סגלי הוראה לחינוך לדמוקרטיה 
 • הצעות למימוש מתווה המל"ג העוסק בין השאר בהטמעת ערכים דמוקרטיים כגון מניעת גזענות, סובלנות וחיים משותפים. 
 • הטכנולוגיה בשירות החינוך לדמוקרטיה 
 • מה בין חינוך לדמוקרטיה להישגים לימודיים? 
 • מה בין הכרת האחר לחינוך לדמוקרטיה?  

את המאמרים יש לשלוח לדוא"ל bitaon@macam.ac.il עד סוף יולי 2021.

הנחיות להגשת המאמר: https://bitaon.macam.ac.il/how

תפריט