קול קורא לגיליון 65 - ביטאון מכון מופ"ת

קול קורא לבימת דיון של גיליון 65

בנושא:
מסיפור ל-story - הוראת הספרות בעידן הרשתות החברתיות

"קריאת ספרות יפה נושאת עימה חוויות רגשיות, רוחניות ואסתטיות. היכולת לחוות חוויות אלה היא יכולת נרכשת ונלמדת, שיש לטפח מהילדות המוקדמת. הספרות מאפשרת "לחיות דרך" – דרך דמויות, מצבים אנושיים וסיפורים המעוצבים במדיום לשוני-אסתטי. הקריאה ובעקבותיה השיחה והכתיבה עשויות לתרום לגיבוש תפיסת עולם רב-ממדית ומורכבת הכוללת גוונים ודקויות ולעיתים אף סתירות".
מתוך תוכנית הלימודים בספרות לכיתות י-י"ב לבית הספר העל-יסודי (ירושלים: משרד החינוך)

ספרות והוראת ספרות מתמודדות כיום עם אתגרים מורכבים. המורים ותוכנית הלימודים מתקשים לחבר את הספרות אל עולמם של התלמידים, אל ה-story שהם יוצרים מדי יום ביומו; החוגים לספרות במוסדות להשכלה גבוהה מידלדלים ונסגרים, ונראה כי מקומו של המקצוע הולך ומיטשטש.
בזמנים שבהם מעשה הכתיבה מתמצה לא פעם בשורות ספורות באפליקציה, והשיח הכתוב עובר אל הרשתות החברתיות, נדרש להגדיר מחדש את ייחודו של הטקסט הספרותי ולהשיב להוראת הספרות את חיותה ואת ערכה הסגולי. הפער בין הפוטנציאל הגלום בספרות לבין מימושו במעשה הוראתה מזמין לחשיבה מחודשת על מקומו של הטקסט הספרותי ועל הדרכים להוראתו כיום.
מכון מופ"ת הציע בשנתיים האחרונות אכסניה לפורום שחבריו עוסקים בבירור שאלות יסוד בהוראת המקצוע; הוא מעמיד כעת לרשותו את בימת הדיון של הביטאון לביטוי קולות מגוונים בנוגע למשבר הזה ולדרכי ההתמודדות עימו.
אנו מזמינים מורי מורים, מורים, סטודנטים, חוקרי ספרות וחינוך, יוצרים ואוהבי ספר – להציג את דבריהם בבימת הדיון הזאת על בסיס ניסיון מעשי או מחקרי.
נקודות אפשריות בנושאים אלה וקרובים להם:

 • הקשר בין ספרות כאומנות לספרות כמקצוע
 • בחינה מחודשת של הערכים הגלומים בהוראת הספרות
 • הקונפליקטים הקשורים בירידת מעמד המקצוע
 • המורה לספרות בן-זמננו – מעמד, הכשרה, אופקים, זהות
 • דמותו של לומד הספרות בן-זמננו
 • הבדלים בהוראת ספרות בחתך גילאי
 • יוזמות מקוריות בתחום הוראת הספרות/עידוד לקריאה
 • דרכים חדשות בהוראת ספרות
 • שילוב טכנולוגיות חדשניות בהוראת ספרות
 • גישות חדשות למדידה ולהערכה – אתגר למורה ולתלמיד
 • הוראת ספרות וכתיבת ספרות – קשרים והשפעות

לדואל:     bitaon@macam.ac.il

תפריט