קול קורא לגיליון 68 - ביטאון מכון מופ"ת

קול קורא לבימת דיון של גיליון 68 

בנושא:
אוריינות מידע ומדיה דיגיטליים בעידן של מציאות חדשה (מגפה... ועוד)

עולם המידע והמדיה הדיגיטליים חווה טלטלות בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות והתקשורת הדיגיטלית, המרושתת והאינטראקטיבית. מעולם לא עמדו לרשותנו דרכים כה רבות, סינכרוניות וא-סינכרוניות, לתקשר זה עם זה, והקורונה רק העצימה וזירזה את התהליכים הללו, אשר לא פסחו גם על עולם החינוך. בשנה וחצי של מגפה עולמית הספקנו לחוות מעבר מוחלט ללמידה מרחוק וחזרה לשגרה היברידית. מפגשי עבודה, קורסים ולמידה (מלאה או חלקית) בזום הפכו לחלק מהנורמלי החדש. במקביל חווינו ביתר שאת את כוחן המסוכן של ידיעות כזב (fake news) הן בהיבטים פוליטיים הן בהיבטים של בריאות הציבור.

החינוך לאוריינות מדיה הופך לדחוף ולבעל חשיבות רבה במציאות חיינו המשתנה תדיר. אוריינות מדיה היא מיומנות המאפשרת לאדם לצרוך, להבין, לבקר ולהעריך תקשורת ומדיה, לשתף, להגיב וליצור מדיה, ישירות או בעקיפין, עם ילדים, בני נוער או מבוגרים.

להרגלים ולדפוסי החשיפה לתקשורת יש השלכות על כל תחומי החיים מבריאות וכלכלה, פוליטיקה ומשפט וכמובן חינוך ותרבות בהיותה סוכן סוציאליזציה מרכזי. קשב וריכוז, דרכי למידה, סידור ומשחק, הון חברתי, דימוי עצמי ורווחה רגשית חברתית, זהויות, אמונות ותפיסות, מעורבות חברתית ואזרחית, יזמות והצלחה עסקית -  כל אלה הם חלק מהדיון בתחום אוריינות המדיה והמידע ומהווים אתגר כמו גם השראה לעשייה החינוכית הנרחבת בתחום זה. מכאן עולה הצורך לבחון בשיטתיות את נקודות המפגש ואת הקשרים בין אוריינות תקשורת, אוריינות מדיה ואוריינות מידע בעידן הדיגיטלי.

דווקא בעת הזו, בשיאה של מציאות משתנה ומוכת מגפה, בימת הדיון מבקשת להעלות לסדר היום את החינוך לאוריינות מדיה במערכת החינוך; את הצורך הדחוף להתמודדות עם חדשות כזב (fake news) והצורך בהצלבת מידע. מה הם האתגרים בתחום זה וכיצד ניתן להתמודד עימם בעת הזו?

אנו מזמינים את העוסקים והעוסקות בהוראה ובחינוך לכל הגילים ובכל המסגרות, ואת העוסקים והעוסקות במחקר חינוכי ובהכשרת סגלי הוראה, להציע מאמרים קצרים וניירות עמדה על בסיס ניסיונם המעשי או המחקרי.

בין הנקודות שניתן לעסוק בהן:

 • מה חדש בניו מדיה - אתגרים והזדמנויות
 • תוכניות חינוך לתקשורת בראייה רב-גילית ורב-תחומית
 • משבר הקורונה ואוריינות מדיה ומידע
 • חינוך לאוריינות מדיה במגזרי החינוך השונים
 • אוריינות מדיה ואומנויות במבט השוואתי
 • הכשרת סגלי הוראה לחינוך לאוריינות מדיה
 • הצעות למימוש דמות הבוגר האוריין במדיה ובמידע
 • הטכנולוגיה בשירות החינוך לתקשורת ולקולנוע
 • מאמצעי מדיה מסורתיים לאמצעי מדיה חדשים
 • מידע, מידע כוזב ופוסט מידע
 • עולם החינוך והתקשורת בעידן של בינה מלאכותית ומציאות רבודה

את המאמרים יש לשלוח לדוא"ל bitaon@macam.ac.il עד אמצע דצמבר 2021.

הנחיות להגשת המאמר: https://bitaon.macam.ac.il/how

תפריט