על אודות - ביטאון מכון מופ"ת

על אודות הביטאון

הביטאון הוא רבעון, המזמן בימת שיח למאמרים בתחום המחקר, החינוך וההוראה. המאמרים נכתבים בידי אנשי חינוך מן המכללות להוראה ומהאוניברסיטאות (בארץ ובעולם), וכן מקרב קובעי המדיניות במשרד החינוך. בכל גיליון מתקיימת במת דיון בסוגיה עקרונית – מוצגים מאמרים בסוגיה זו, ולעתים השיח נמשך גם בגיליונות שלאחריו. בכל גיליון מופיעה הזמנה (קול קורא) לבימת הדיון הבאה, הכוללת נקודות מפתח לדיון.

נוסף על המאמרים של בימת הדיון, מתפרסמים בביטאון מעת לעת מאמרי דעה וניירות עמדה במגוון נושאי חינוך והכשרה להוראה. עוד מפורטות בו הפעילויות של היחידות הפועלות במכון מופ"ת, וכן מתוארים מבחר תוצריהם של צוותי כתיבה הפועלים במסגרת ההוצאה לאור של מכון מופ"ת. בכל גיליון מוצגת העשייה הענפה במכללות, לדוגמה, פרויקטים ייחודיים, כנסים וימי עיון ייחודיים שנערכו במכללות, וכן התרשמותם של מורי מורים מכנסים בנושאי חינוך בארץ ובחו"ל, שבהם הם השתתפו. הביטאון משמש במה להצגת פרטים ביבליוגרפיים של פרסומים חדשים (בישראל ובעולם) פרי עטם של מרצים במכללות ובאוניברסיטאות.  

העובדה שהביטאון משמש במה זמינה, לא שפיטה, ועם זאת כזו המציגה סטנדרטים מוקפדים של כתיבה אקדמית, ביססה את מעמדו כערוץ כתיבה מבוקש. הקולות הקוראים המתפרסמים בגיליונות השונים זוכים להיענות נרחבת. כותבים מהמכללות, מהאוניברסיטאות וממשרד החינוך (לאחרונה גם אנשי חינוך ממכללות בחו"ל) נענים לקריאה להשתתף בשיח הכתוב בבימות הדיון השונות. היחידות האחרות בביטאון זוכות אף הן להכרה ולהערכה. בעיקר אלה המציגות יוזמות חדשות במכללות להוראה, כנסים בנושאי חינוך, פרסומים של מורי מורים (ספרים ומאמרים בכתבי עת). עוד מוצגים בביטאון עדכונים על קבלת תארים חדשים וידיעות רלוונטיות אחרות ממכון מופ"ת ומהמכללות.

שני מרכיבים אלה – ערוץ כתיבה וערוץ להצגת העשייה במכללות – יוצרים מדיום רב-גוני ומקצועי לשירות מורי המורים וכלל אנשי החינוך בארץ.

חברי המערכת

פרופ' חן שכטר

יו"ר המערכת ועורך ראשי

ד"ר דודו רוטמן

ראש ערוץ הכתיבה, ראש ההוצאה לאור והעורך הראשי

עדי רופא

ריכוז ועריכה, עורכת תוכן ולשון

סיגל קרני

מנהלת שיווק ופיתוח

חני שושתרי

רכזת הוצאת הספרים

ד"ר אסף שטיין

אחראי לניהול ידע ולמערכת "השקפה"

רוני רמות

עורכת משנה של כתב העת "דפים"

דורין פסט עמר

מעצבת חוויית משתמש

יואב ריבלין

אחראי אתר

בלה טאובר

ראש מחלקת גרפיקה

נירית איטינגון

עורכת תוכן ולשון