אופן הגשת מאמרים למערכת הביטאון - ביטאון מכון מופ"ת

אופן הגשת מאמרים למערכת הביטאון

יתקבלו רק מאמרים אשר ישקפו את נושא בימת הדיון (תוכלו להיעזר בנקודות להכוונת הכתיבה, המופיעות בכל קול קורא).

יתקבלו מאמרים כלליים בנושאי חינוך, השאובים מעולם ההכשרה להוראה ומן השדה, וכן מאמרים המשקפים זווית אישית, חוויה חינוכית אישית ומקצועית, יוזמה חינוכית, פרויקט ייחודי וכדומה.

כל המאמרים עוברים עריכת לשון.

להלן כללים להגשה:

היקף המאמר: מאמרים לאתר ביטאון מכון מופ"ת יכללו עד 10 עמודי וורד, בגופן  12, רווח שורה וחצי.

ספרות מקצועית: ספרות מקצועית תופיע במאמר לפי כללי ה-APA, הן המובאות בגוף הטקסט הן רשימת המקורות שבסוף המאמר.

טבלאות, לוחות ואיורים/צילומים: נא להימנע מלהציג טבלאות ולוחות במאמרים, עדיף לשלב את הנתונים בטקסט עצמו. אשר לאיורים, נא לדאוג שהרזולוציה שלהם תהיה של 300dpi, כלומר באיכות שתאפשר תצוגה חדה וברורה באתר.

הערות שוליים:  נודה לכם אם תימנעו מהערות שוליים. אם הכרחיות - קצרות בלבד.

"לידים"/רעיונות עיקריים: בכל מאמר יופיעו בהבלטה גרפית שלושה-ארבעה לידים מתוך המאמר. אנא שלחו את המאמרים ובהם מסומנות 4-3 פסקאות קצרות (של עד חמישה משפטים) המציינות רעיונות עיקריים (תוכלו גם לערוך אותן  - לבחור משפטים מכמה מקומות במאמר ולחבר אותם לכדי רעיון).

פרטים אישיים:  מתחת לכותרת המאמר ציינו שם מלא, תואר אקדמי (מד"ר ומעלה), תפקיד ושיוך מוסדי. כותבים המעוניינים לציין עוד כמה פרטים אישיים יוסיפו  אותם בקצרה בהערת שוליים.

כתובת דוא"ל:  הוסיפו את כתובת הדוא"ל שלכם בראש המאמר - כך יקל עלינו ליצור עימכם קשר, וכך גם יוכלו הקוראים להגיב על מאמרכם. אם תעדיפו שלא נפרסם את כתובת הדוא"ל, נא ציינו זאת.