ארכיון מן ההכשרה ומן השדה - עמוד 2 מתוך 2 - ביטאון מכון מופ"ת